Til toppen

Annonse

Personvern

Denne personvernerklæringen gjelder for behandlingen av personopplysninger som gjøres av Trianytt.no på vår nettside og mobiltjeneste.

Trianytt.no følger gjeldende personvernlovgivning. Vi er opptatt av at du som bruker av våre tjenester forstår hvordan vi håndterer informasjonen vi samler inn, og har tillit til at vi respekterer våre brukeres personvern. Denne personvernerklæringen forklarer hvilken informasjon vi samler inn, hvordan vi gjør det og hva vi bruker den til. 

Trianytt.no er behandlingsansvarlig for personopplysninger som vi henter inn via våre nettsider. Andre virksomheter kan også innhente opplysninger om de som besøker tjenestene våre og ha et selvstendig behandlingsansvar for informasjonen. Du kan lese mer om dette nedenfor. Hvis du har noen spørsmål i tilknytning til personvernerklæringen, finner du våre kontaktopplysninger nederst på denne siden.

På Trianytt.no samler vi ikke inn personopplysninger utover IP-adresse og besøkshistorikk med mindre du selv velger å oppgi din e-post for å melde deg på våre nyhetsbrev. Vi har ikke gjort noen endringer i forhold til hvilke opplysninger vi samler inn om våre brukere, og behandler som før et minimum av personopplysninger.

 

HVORDAN BRUKER VI COOKIES (INFORMASJONSKAPSLER)?

Ved å bruke trianytt.no, aksepterer du i at vi kan sette cookies og andre tilsvarende tekniske løsninger i din nettleser.

Når du bruker nettsiden trianytt.no lagres informasjonskapsler og annen data lokalt på brukerens enhet (PC, nettbrett, telefon). Dette en identifikator som lagres lokalt i nettleseren , og kan leses av oss og våre samarbeidspartnere. Vi lagrer ingen data som kan identifisere enkeltindivider hos oss i trianytt.no.

HVA ER PERSONOPPLYSNINGER OG HVILKE REGLER GJELDER?

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Det kan for eksempel være navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse og IP-adresse, eller en kombinasjon av disse som gjør det mulig å anslå hvilken person som befinner seg bak dataene.

All bruk av personopplysninger regnes som behandling av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av disse. Behandling av personopplysninger reguleres av personopplysningsloven.

Retrograde AS eier og administrerer nettstedene Trianytt.no, og er behandlingsansvarlig for personopplysninger som vi behandler i forbindelse med bruk av våre tjenester og produkter. Det betyr at vi har et ansvar for å sikre at opplysningene blir behandlet ihht. til gjeldende lover.

Dersom Retrograde AS gir et annet selskap ansvar for å behandle personopplysninger på våre vegne, benytter vi en såkalt databehandler. I de tilfeller vi benytter databehandlere sørger vi for at vi inngår databehandleravtaler som regulerer hvordan databehandleren kan behandle data som blir tilgjengeliggjort. Databehandleren får kun behandle personopplysninger på trianytt.no sine vegne og til klart og tydelige definerte formål, slik regelverket krever.

Når du lar oss formidle personopplysninger til andre (dvs. noen som ikke behandler data på vegne av trianytt.no, men som en selvstendig behandlingsansvarlig), vil disse ha et selvstendig ansvar for videre behandling av opplysningene. Det samme gjelder opplysninger du utveksler med andre nettsteder etter å ha fulgt lenker på en av våre nettsider. Disse aktørene kan ikke hente ut annen personlig informasjon enn IP-adresse og hvilke av våre tjenester brukeren var på når de så eller klikket på en annonse. Vi utarbeider også avtaler med disse samarbeidspartnerne som begrenser hvordan de kan bruke dataene de henter fra trianytt.no sine tjenester og stiller krav til at de følger gjeldende regelverk for behandlingen.

HVA ER VÅRT BEHANDLINGSGRUNNLAG?

Enhver behandling av personopplysninger trenger et rettslig grunnlag. Det betyr at før vi starter en behandling av dine personopplysninger, må vi påse at vi har rett til å utføre behandlingen.

Det følger av personopplysningsloven at Trianytt.no kan behandle personopplysninger til formål som ivaretar en legitim interesse så lenge ikke hensynet til brukernes personvern vil veie tyngre. Trianytt.no har kommersielle interesser i å innhente brukernes IP-adresse og de øvrige opplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen. Behandlingen av opplysninger gjør det mulig å levere bedre tjenester for brukerne samt at vi kan ta bedre betalt for annonsene som vises på våre sider. Vi har dessuten en legitim interesse i å gi våre samarbeidspartnere, annonsør og mediebyråer adgang til å hente data om annonsevisninger for at Trianytt.no skal kunne levere effektive og konkurransedyktige annonseløsninger i dagens digitale annonseøkonomi. Dette gjør det mulig for oss  å drive uavhengig journalistisk arbeid. Gjennom å føre god kontroll med våre samarbeidspartnere og ved å sørge for god informasjonssikkerhet blir brukernes personvern ivaretatt på en god måte. Det pekes også på at man som bruker kan reservere seg mot at ens egne opplysninger behandles (se vår cookiepolicy for mer informasjon om hvordan du kan gjøre dette). Ut fra disse forutsetninger er lovens krav om et rettslig grunnlag oppfylt.

Ved utsendelse av nyhetsbrev og behandling av respons fra brukere som velger å svare på vår brukerundersøkelser fra UserReport, er behandlingen basert på ditt samtykke. Du kan når som helst trekke dette tilbake ved å be oss stoppe utsendelsene av nyhetsbrev. For respons på brukerundersøkelser vil vi be om ditt samtykke hver gang du velger å besvare denne.

HVORFOR SAMLER VI INN OPPLYSNINGER OM DEG?

·         For å tilrettelegge og tilpasse våre tjenester for brukerne slik at de blir enklere å bruke.

·         For å gjøre interne analyser som bl.a. kan bidra i vårt arbeid med å gjøre nettsidene bedre for de som besøker oss.

·         For å kunne levere, tilpasse og måle effekten av annonser og annen markedsføring på nettsidene våre. Relevante annonser gir en bedre brukeropplevelse og er bedre betalt. Dette gir oss større mulighet til å utvikle bedre tjenester uten å eksponere våre brukere for ytterligere annonsering. Derfor benytter vi og våre samarbeidspartnere informasjon om brukernes adferd og lokasjon til å styre annonser.   

HVILKE OPPLYSNINGER SAMLER VI INN OG HVORDAN BRUKES DE?

Trianytt.no lagrer ingen informasjon som kan identifisere deg som person. Vi har ikke gjort noen endringer i forhold til hvilke opplysninger vi samler inn om våre brukere, og behandler som før et minimum av personopplysninger.

Vi samler teknisk informasjon som f.eks. hvilken type nettleser som brukes, om det benyttes en PC, mobil eller nettbrett og hvilket operativsystem enheten har, dato og tid for besøket, IP-adresse (lagres kun i 7 dager) og lokasjon basert på IP-adressen. Dette gjør det bl.a. mulig for oss å tilpasse tjenestene våre til riktig enhet (f.eks. mobil eller desktop) og nettleser.

Vi samler informasjon om hvordan våre tjenester brukes. Vi registrerer bl.a. hvilke sider som blir besøkt, hvor lenge brukerne er på siden, hvilke sider de kom fra, hvor de klikker seg videre og hva man søker på. Dette gjør det mulig for oss å forbedre tjenestene våre og gi innhold som er relevant for brukerne våre. Vi bruker i hovedsak måle- og analyseverktøyet Google Analytics til analyse av bruksmønstre. Du kan reservere deg mot innsamling og analyse fra Google Analytics her.

Vi samler informasjon om hvilke annonser som blir vist og hvilke som blir klikket på. Dette bruker vi bl.a. til å styre hvor mange ganger en annonse blir vist til hver enkelt bruker, og hvor mange visninger en kampanje har fått totalt som rapporteres til annonsøren.

Vi bruker også informasjon om hvordan tjenestene våre blir brukt til å lage grupper av brukere som vi kan målrette relevante annonser mot. Vi kan f.eks. lage en gruppe av alle som har lest motorartikler og vise bilannonser til denne brukergruppen. Vi lager også statistiske modeller som gjør antagelser om demografien til brukere ut fra hvordan nettsidene blir brukt. Ved hjelp av modeller som har definert et typisk bruksmønster for f.eks. en person i aldersgruppen 50+, kan vi samle grupper av brukere med tilsvarende bruksmønster og målrette relevante annonser mot disse. Det er viktig å merke seg at disse løsningene baserer seg på anonyme brukerprofiler som ikke kan føres tilbake til enkeltindivider.

Vi bruker DoubleClick fra Google og Advertpro for å styre annonseleveringen og målgrupper på våre nettsider. Du kan lese Googles personvernerklæring og om mulighetene for å reservere deg på deres tjenester her.
Advert pro sin personvern og muligheter for å reservere deg finner du her.

HVILKE OPPLYSNINER DELER VI MED VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE OG ANNONSØRER?

Informasjonen som våre samarbeidspartnere eller annonsører samler inn på Trianytt.no kan ikke brukes til å identifisere deg som person. I de tilfeller hvor det samles inn IP-adresser inngår vi avtaler som begrenser bruk av opplysningene og sikrer at disse behandles ihht. gjeldende personopplysningslov. I de fleste tilfeller vil IP-adressen pseudonymiseres eller anonymiseres og ikke kunne spores tilbake til den opprinnelige adressen.

En samarbeidspartner kan være et mediebyrå som formidler kampanjer fra annonsører, en annonsebørs hvor vi selger våre reklameplasser programmatisk, et reklamenettverk som samler annonseplasser fra flere publisister og selger de videre til annonsører eller en teknisk leverandør som bistår med analyse av trafikk og/eller kampanjer.

Våre samarbeidspartnere og annonsører kan sette informasjonskapsler og hente teknisk informasjon (inkl. IP-adresse) fra brukere som har sett/klikket på en annonse og på hvilken nettside denne ble vist. De benytter informasjonen for å levere, tilpasse og måle effekten av annonser på nettsidene våre. Vi kan også dele informasjonen i forbindelse med programmatisk annonsering. Dette er automatisert kjøp og salg av nettannonser via en annonsebørs hvor vi legger annonseplasser (visninger) ut for salg. Annonsører kan legge inn bud på visninger basert på annonsørens kriterier. Når alle kriteriene for annonsekjøpet stemmer, vil annonsekjøpet skje automatisk slik at annonsen vises i sanntid. Vi tillater også at annonsører matcher sine historiske data på våre sider slik at de kan vise en annonse til en bruker som f.eks. har vært inne på annonsørens nettsider tidligere, gitt at brukeren har akseptert dette når han/hun var inne på den aktuelle nettsiden til annonsøren.

Når vi bruker Google sine tjenester for å styre og selge annonser deler vi også informasjon med dem. Her er en lenke hvor du kan du lese mer om annonsetjenestene fra Google og hvis du har en Google-konto kan du også styre dine annonseinnstillinger her.

Vi deler også informasjon med Facebook. Ved hjelp av en cookie  kan vi identifisere grupper av brukere som besøker våre nettsider, vi kan ikke identifisere enkeltpersoner.  Ved å dele denne informasjonen med Facebook kan vi målrette annonser på Facebook mot ulike brukergrupper basert på deres bruksmønster og interesser, som disse gjennom brukervilkårene på Facebook har godkjent å dele med 3.part (annonsører). Dersom du er bruker på Facebook kan du endre dine personlige innstillinger her.

Våre samarbeidspartnere har meget begrenset tilgang til personopplysninger om Trianytt.no sine brukere (kun IP-adresse og besøkshistorikk). I de fleste tilfeller blir IP-adressen anonymisert eller pseudonymisert slik at de ikke kan identifisere deg som person med mindre du selv har gitt dem ytterligere informasjon f.eks. ved å gjøre et kjøp i deres nettbutikk eller logget deg inn i deres tjenester. I så tilfelle vil opplysninger som hentes inn ikke være under Trianytt.no sin kontroll og det enkelte selskaps personvernerklæring vil gjelde, men våre samarbeidspartnere har gjennom avtale forpliktet seg til å følge våre retningslinjer og personopplysningsloven.

Vi kommer ikke til å dele, selge eller formidle personopplysninger på noen annen måte enn beskrevet i denne personvernerklæringen.

Ønsker du ikke å motta målrettede annonser? I lenkene under finner du mange av våre samarbeidspartnere og kan reservere deg mot målrettede annonser fra disse.

http://www.youronlinechoices.com/nor/

https://youradchoices.com/

OPPLYSNINGER DU SELV OPPGIR

Spørreundersøkelser

Vi gjennomfører jevnlige brukerundersøkelser blant tilfeldige brukere. Undersøkelsene gjennomføres av trianytt.no markedsavdeling eller eksterne analyseinstitutter og benytter hovedsakelig verktøyet UserReport. Med mindre annen informasjon er oppgitt er alle undersøkelser vi gjennomfører anonyme og kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson.

Mer informasjon om deres personvernpolicy og mulighet for å reservere deg finner du her:
https://privacy.userreport.com/nn-NO/for-users/privacy-policy/

Nyhetsbrev

Du må selv registrere din mailadresse for å få nyhetsbrev fra Retrograde sine produkter. Vi lagrer kun din mailadresse (og evt. navn hvis du velger å opplyse om dette) og hvilke tema du registrerer i en database som brukes til å sende ut nyhetsbrev. Dine personopplysninger kan bli brukt til markedsføring, innhold, annonser og analyser. Din e-post blir kun behandlet internt hos trianytt.no og ikke delt med eller solgt til andre aktører.

Hvis du ikke lenger ønsker å få tilsendt nyhetsbrevene kan du klikke på “unsubscribe” lenken i selve nyhetsbrevet eller sende en e-post med din e-postadresse og informasjon om hvilket nyhetsbrev det gjelder til post@trianytt.no. Ønsker du at vi sletter all informasjon vi har om deg knyttet til nyhetsbrevet, kan du også sende en mail til samme adresse, med din e-post og hvilket nyhetsbrev det gjelder.

HVA ER DINE RETTIGHETER?

Personopplysninger vil kun bli lagret så lenge vi har saklig behov for det i samsvar med denne personvernerklæringen og gjeldende lovgivning for øvrig.

Du kan selv velge å slå av cookies i din browser, slå av annonseidentifikatorer på din mobil (les mer om hvordan du gjør dette i vår cookiepolicy), eller reservere deg mot personlig reklame på youronlinechoices ellerhttps://youradchoices.com/.

Som registrert har du rett til å få innsyn i de personopplysninger vi behandler om deg. Innsynsretten omfatter informasjon om hvor opplysninger om deg er hentet fra, til hvilke formål de blir behandlet, om de har blitt gitt videre til noen andre og i så fall hvem de har blitt gitt videre til.

I den grad vi har lagret opplysninger som kan knyttes til deg, har du også rett til innsyn i de konkrete opplysningene. For trianytt.no sin del gjelder dette bare opplysninger vi har lagret om mottakere av våre nyhetsbrev.

For øvrig lagrer vi kun IP-adresse om våre brukere, og kun i noen 7 dager og knytter ikke besøkshistorikk til noen personlige identifikatorer. Vi vet ikke hvem som er innehaver av IP-adressene og har heller ikke ønske eller mulighet til å få verifisert hvem dette er. Vi kan derfor ikke gi innsyn i IP-adresser og data knyttet til disse.

Dersom vi har registrert uriktige opplysninger om deg kan du også kreve at opplysningene korrigeres. Videre kan du kreve at opplysningene slettes. Dette vil også kun gjelde for opplysninger om mottakere av nyhetsbrevene.   

NYTTIGE LENKER OM INTERNETTANALYSE OG PERSONVERN

Om webanalyse hos Datatilsynet

Om Personvernloven

Om EUs personverndirektiv

KONTAKTINFORMASJON

Hvis du vil gjøre dine rettigheter gjeldende eller har andre spørsmål knyttet til personvern på trianytt.no, kan du kontakte oss på e-post: post@trianytt.no

KLAGERETT

Hvis du mener at trianytt.no ikke behandler personopplysningene i samsvar med lover og regler, kan du klage til Datatilsynet. Informasjon om hvordan du bør gå frem finner du på Datatilsynet sine nettsider (eksternt nettsted).

Annonse

10 tips til deg som skal løpe maraton
Dersom du er en av dem som har gjennomført flere, eller skal gjennomføre din første 4...
Mandag, 18 February, 2019 - 09:10
Foto av Maratonkarusellen: fra Bergen Skogsmaraton 2018.
Maratonkarusellen er en gruppe som kun arrangerer lange løp, dette gjøres i samarbeid...
Tirsdag, 29 januar, 2019 - 10:58
Ulratri Sweeden arrangeres i år for 5 gang, og Sverige sitt første Ulratriatlon. Dett...
Torsdag, 19 juli, 2018 - 09:18
– «'Du burde prøve maraton', sa de. 'Det blir gøy', sa de.» ... hvor mange løpere har...
Fredag, 13 April, 2018 - 09:19

Annonse

Følg oss på facebook